Güvenlik Kamerası Kayıtları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Volcar Otomobil ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızda, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla; giriş – çıkış kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi – müşteri bekleme salonu, showroom, asansör, otopark, servis katları, yedek parça deposu, ofisler ve kat koridorları dahil hizmet alanları ile güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Volcar Otomobil ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Liman Caddesi Arkas Binası No:38 Alsancak 35230 İzmir adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden volcar@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.